Папската монархия през Средновековието


Разработката проследява развитието на западното християнство - католицизма, етапите през които минава папството, превръщането му в "монархия", влиянието, което оказва религията - папството върху обществото....
 

Битката при Поатие (732 г.)


Темата представя събитията, разиграли се край Поатие през 732 г. и битката, състояла се между силите на Абдуррахман и Карл Маортел, както и резултата от въпросното сражение, отбелязвано в историческите извори като най-блестящата победа над арабите...
 

Указания за изготвяне на курсова работа


Темата задължително трябва да отговаря на дисциплината, по която се пише курсовата работа. Курсова работа, отговаряща на всички останали изисквания, но третираща въпрос извън сферата на дисциплината, не се приема. При формулирането на темите ...
 

Колонатна система


Колонатната система се появява на прехода от робовладелство към феодализъм....
 

Ислямът и развитието му


Възникването и рязвитието на исляма. Ролята на исляма. Концепции и структури....
 

Вторият лионски събор


На 31.03.1272 г. новоизбраният папа Григорий X (1271-1276г.) издава булата "салватор ностер", с която оповестява свикването на събор. Той е посветен на три основни проблема и тяхното успешно разрешаване...
 

Еретически движения, катари и албигойци


Курсова работа по предмета Средновековна обща история...
 

Франция непосредствено преди Филип IV Хубави и неговото управление


Курсовата работа предлага информация за това как Филип заема престола на Франция. Реформите, които е извуршил в областта на вътрешната политика и малкото войни, проведени в областта на външната политика...
 

"История на патрическата философия" и "Схоластиката" pro


Когато говорим за Средновековието, у нас изниква представата, създадена от училище – мрачна епоха, в която е спрял всякакъв напредък; време на суеверия и господство на Светата инквизиция; време, в което всеки по-различен възглед е обявяван за еретичен...

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Средновековна обща история с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент